Випуск № 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Новоставська О.І.
Міжнародний готельний бізнес в умовах глобальної нестабільності

П’ятковська О.Р.
Міграція з України до південно-африканської республіки як можливий чинник розвитку торгівлі

Почерніна Н.В.
Конкурентні переваги країн ЄС у контексті політики сприяння туризму в Україні

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Верховод І.С., Леушина О.А.
Ґендерний складник розвитку системи соціального захисту в Україні

Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б.
Соціальні ефекти платформенної взаємодії природно-ресурсного та ринкового циклів розвитку

Ковальов В.М., Атаєва О.А.
Прояв загальнопланетарної кризи на початку третього тисячоліття

Косович Б.І.
Підприємництво у реалізації цілей сталого розвитку

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Взаємозалежність підприємництва, інноваційності та компетентностей

Лукашова Л.В.
Адаптаційні домінанти розвитку національного малого підприємництва

Луценко І.С.
Детермінанти VUCA-світу під час формування стійкості та надійності ланцюгів поставок в умовах Covid-19

Самойленко В.В.
Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах

Чиж Л.П., Хотєєва Н.В.
Оцінка ефективності аутсорсингу управлінських функцій

Чинчик А.А.
Податкова політика та механізм її формування і реалізації

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Волохова Л.Ф.
Пріоритети та виклики впровадження цифрових інновацій у сферу фінансових послуг

Гуткевич С.О., Занозовська О.Г.
Теоретичні аспекти бізнес-планування

Компанець К.А., Литвишко Л.О., Артемчук В.О.
Особливості інноваційного стратегічного управління підприємствами під час пандемії Covid-19

III. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Лінькова О.Ю.
Навчання персоналу як ефективний інструмент організаційного розвитку

Кетеван Шенгелія
Вплив бізнесу інформаційних технологій на майбутню освітню систему

Іванчов П.В.
Результати та проблеми трансформації медичної системи за оцінками «Індексу здоров’я. Україна»

Кучук А.О.
Організація бухгалтерського обліку евакуації промислових підприємств

IНФОРМАЦІЯ