Гуткевич Світлана Олександрівна
головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій.

 

 

Солоха Дмитро Володимирович
відповідальний секретар, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки Донецького державного університету управління.

 

 

Корінько Микола Данилович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту.


 

 

Сафонов Юрій Миколайович
доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

 

 

Борщ Вікторія Ігорівна
доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

 

 

Макаренко Сергій Миколайович
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Херсонського державного університету.

 

 

Головко Олег Павлович
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу макроекономіки та державного управління Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

 

 

Шеремет Олег Олексійович
доктор економічних наук, доцент, Національний університет харчових технологій.

 

 

Віргінія Юренієне
доктор наук, професор, Каунаський факультет, Вільнюський університет (Литва).

 

 

Мусіна Аміна Аміржановна
доктор економічних наук, професор, директор Центру соціально-економічних досліджень Казахського університету економіки, фінансів та міжнародної торгівлі (Казахстан).