Випуск № 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Борзенко О.О., Панфілова Т.О.
Процеси глобалізації та пропорції розвитку світової економіки

ІI. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Дашко І.М.
Аналіз факторів впливу на формування конкурентоспроможності промислових підприємств
Сaмoдaй В.П., Машина Ю.П., Руденко Н.В.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства та оптимізація його діяльності

Студінська Г.Я.
Україна у вирі міжнародної інтеграції

Шейко Ю.О.
Інклюзивність як вимога часу та конкурентна перевага підприємств індустрії гостинності

ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Щетинін А.І., Ульянова Л.П., Чайка Ю.М.
Напрями посилення впливу банківської системи на розвиток інвестиційних процесів за умов сучасного стану української економіки

ІV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Лисенко О.А.
Використання економіко-математичних методів в аналізі оптимального розв’язку лінійної задачі планування виробництва

V. ФІНАНСИ ТА ОБЛІК
Корінько М.Д., Гуткевич С.О.
Розмежування відповідальності та наділення прав в системі управлінського обліку

ІНФОРМАЦІЯ