Випуск № 2, 2020

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Майборода О.Є.

Транспортний складник інфраструктури у глобальному логістичному розвитку

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Багорка М.О.

Стратегічне планування маркетингової діяльності аграрних підприємств

Березіна Л.М., Братанов Б.В.
Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового шпигунства підприємств

Богацька Н.М.
Теоретичні аспекти безробіття та його взаємозв’язок із трудовим потенціалом підприємства

Бреус С.В.
Організаційно-економічний інструментарій управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти

Василиха Н.В., Індус К.П.
Управління фінансовим потенціалом комерційного підприємства: сутність та взаємодія між секторами економічної системи

Вовк Т.В., Солідор Н.А.
Науково-технічний прогрес як фактор інтенсифікації виробничого процесу агропромислового комплексу Донецької області

Волкова Н.А.
Методичні аспекти бізнес-аналізу суб’єкта господарювання

Гавриш О.М., Федюнін С.А.
Роль брокера під час здійснення торговельних операцій на біржі

Городняк І.В.
Особливості споживання продуктів харчування домогосподарствами України

Гудзь Н.В.
Тіньова економіка в Україні, чинники її існування та шляхи детінізації

Давиденко І.В.
Особливості кластерної моделі організації діяльності у сфері медичного туризму

Жосан Г.В., Кириченко Н.В.
Упровадження пропозицій щодо підвищення ефективності цінової політики підприємства роздрібної торгівлі

Івончак І.О.
Особливості забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні

Клочко Т.А.
Формування організаційно-економічного механізму підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств

Князєва Т.В., Радченко Г.А.
Теоретичне підґрунтя формування інструментарію маркетингового забезпечення розвитку концепції «зеленої» економіки

Коломицева О.В., Васильченко Л.С., Бурцева Т.І.
Маркетингові комунікації як фактори в інтегральному методі дослідження конкурентоспроможності підприємства

Купира М.І., Шейко Ю.О.
Особливості концентрації страхового ринку України

Ляшенко Р.В.
Модернізація системного менеджменту агробізнесу в напрямі застосування вимог європейської фундації EFQM

Романчукевич В.В.
Облігатні атрибути державної фінансової політики сталого розвитку

Уланчук В.С., Жарун О.В., Тупчій О.С.
Економічна суть інтенсифікації садівництва

Хитра О.В.
Застосування технології даунсайзингу для реалізації стратегії управління персоналом підприємства

Черніхова О. С.
Функціонування транспортно-логістичних вузлів

Чичуліна К.В.
Оцінка та забезпечення ефективної виробничо-комерційної діяльності на прикладі Семенівської районної спілки споживчих товариств

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Білецька І.М.
Узгодження управління інноваційним розвитком туристичних підприємств із сучасними тенденціями глобалізації та функціонування світового туризму

Мендела І.Я., Жумбей М.М., Румянцева І.Б.
Інноваційні стратегії готельних підприємств

Осадчук І.В., Кириченко Н.В., Боліла С.Ю.
Теоретичні аспекти розвитку крафтового органічного сімейного фермерства як напряму інноваційної діяльності вітчизняних сімейних фермерських господарств

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Боднарюк І.Л.
Фінансова інклюзія: стан і перспективи розвитку

Бугріменко Р.М.
Теоретичні основи розроблення стратегії маркетингу взаємодії із суб’єктами інфраструктури роздрібної торгівлі

Дубинська О.С.
Дослідження теоретичних та практичних підходів до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства

Ковальова М.Л.
Основи системи управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Результативність та ефективність управління людськими ресурсами на основі компетентностей

Нікітенко К.С.
Трансформація підходів до змісту поняття «цінова політика»

Пістунов І.М., Демура В.В.
Прогнозування ймовірності завдання збитку співробітниками «Приватбанку»

Потапенко Т.П.
Інтелектуальний капітал як складник підвищення економічного потенціалу підприємства

Ровенська В.В.
Медіація як метод вирішення соціальних конфліктів в Україні

Салімон О.М., Миколайчук І.П., Расулова А.М.
Стратегічний розвиток брендингу суб’єктів готельного бізнесу

Сапотніцька Н.Я.
Інноваційні заходи у діяльності вітчизняної товарної біржі

Степура В.В.
Оцінка ефективності системи інтегрованого фінансового планування

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Тарасова В.В., Ковалевська І.М.
Унікальні природні комплекси екотуризму в Україні

ІНФОРМАЦІЯ