Випуск № 3, 2020

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Busarieva Tetiana
Knowledge resource of the development of the national economy of Ukraine

Заяць О.І.
Підходи до оцінки ефективності впливу вступу країни в інтеграційне об’єднання на його конкурентну силу

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бойко Н.В., Заяц О.В.
Особливості кредитування транспортних підприємств у сучасних умовах

Бунтова Н.В.
Основні напрями і технологіїї сталого розвитку в індустрії гостинності та туризму

Злидник М.І.
Міжнародна оцінка конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції

Колодійчук В.А., Крупка З.М.
Організаційні та економічні умови забезпечення ефективного менеджменту логістичних функцій

Куценко М.М.
Когнітивні підходи до управління проєктами розвитку територій

Македон Г.М.
Макроекономічна роль заощаджень домашніх господарств

Мисик В.М.
Чинники побудови і розвитку івент-менеджменту

Міщенко А.С., Дегтярьова Н.В.
Трансформації в інфраструктурі фондового ринку України

Нагорічна О.С., Руда Т.В.
Дослідження передумов формування соціального капіталу державної митної служби України

Наумова М.А., Гончарук Н.С.
Система освіти як детермінанта ефективного функціонування ринку праці в Україні

Новойтенко І.В., Малиновський В.В.
Захист персональних даних як бізнес-тренд

Павленко О.П.
Динамічний розвиток українського аграрного страхового ринку

Перит І.О.
Дослідження структури та динаміки показників діяльності вітчизняних приватних підприємств в умовах сучасної економіки

Побережна З.М.
Діагностика макроекономічних чинників впливу на авіаційну галузь за методикою pest-аналізу

Рудая М.І.
Підходи до методики дисконтування вартості фінансових інструментів

Рудевська В.І.
Сутність понять «бізнес-моделі» і «стратегії банку» та їх місце в бізнес-архітектурі банківського сектору

Сахно І.В.
Управління конкурентоспроможністю підприємства: стратегічний аспект

Стахурська С.А., Ткачук С.В., Стахурський В.О.
Менеджмент змін у розвитку організації: підходи та моделі

Термоса І.О.
Диверсифікація як один з аспектів сталого розвитку аграрного сектору економіки України

Томілін О.О., Дорогань-Писаренко Л.О.
Банківське кредитування аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання

Sheludko Ella, Zavgorodnia Mariia
Problems of industry development in Ukraine under coronacrisis

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНАДІЯЛЬНІСТЬ
БойкоВ.В., ГнатишинЛ.Б.
Організаційно-економічні засади інноваційного менеджменту розвитку АПК України

Бутнік-Сіверський О.Б. , Коткова Н.С.
Економетрична оцінка результативності інноваційно-інвестиційного потенціалу в харчовій промисловості України

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Андрейченко А.В., Горбаченко С.А.
Ідентифікація особистих якостей проєктних менеджерів IT-сфери

Драган О.І.
Управління талантами як складник інтелектуального капіталу підприємства в умовах інтелектуалізації економіки

Решетнікова І.Л.
Перспективи і проблеми розвитку логістики на основі принципів сталого розвитку

ІНФОРМАЦІЯ