Випуск № 4, 2020

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Bilenko Yuriy
Export and economic growth in central and eastern European countries with applying to Ukrainian economy

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Алієв Р.А.
Механізм забезпечення зростання рівня реалізації потенціалу підприємництва у туристичній сфері національної економіки

Боденчук Л.Б., Мурашко І.С.
Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Україні в умовах кризи

Карпенко Н.М., Логвин М.М., Шуканова А.А.
Розвиток туризму у Полтавській області: сучасні тенденції та їх актуалізація

Кацемір Я.В.
Сучасний стан та перспективи розвитку агроекотуризму в Україні

Куцик П.О., Шпарик Я.Я., Куцик В.І.
Застосування методики таксономічного аналізу під час оцінки ефективності використання сільськогосподарських угідь в Україні

Макаренко С.М.
Дослідження особливостей розвитку промислових підприємств

Сатир Л.М., Кепко В.М., Стаднік Л.І.
Товарознавча експертиза під час організації торгівлі борошняними кондитерськими виробами: аналіз і перспективи

Стахович А.C.
Економічний зміст та особливості відтворювальних процесів у сільському господарстві

Харченко М.В., Юденко Є.В., Черніхова О.С.
Розвиток мультимодальних та інтермодальних технологій у системі логістичної інфраструктури України

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Budіakova Olena, Shaposhnikova Olena
Innovative approaches in hotel and restaurant business entrepreneurship

Лавриненко С.О.
Інноваційні підходи до управління логістичною діяльністю – «технологія блокчейн»

Пригара О.Ю.
Формування інноваційної стратегії підприємства шляхом реалізації мережевої моделі розвитку

Рудой В.М.
Сутність інституціалізації портфельного інвестування

Скопова О.С.
«Зелені» облігації як інструмент забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері: світовий досвід та можливості застосування в Україні

Соколовська І.П.
Вплив державних запозичень на динаміку кредитування у національній економіці

IV. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Лисенко О.Л., Гирич С.В., Семко Т.В.
Стан атмосферного повітря у Вінниці та Вінницькій області

Лисенко О.Л.
Стан поверхневих вод м. Вінниці та вінницької області та системи очистки води на виробничих підприємствах

ІНФОРМАЦІЯ