Випуск № 4, 2021

Титульна сторінка

Зміст

I. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Іваненко В.Ф., Іваненко Ф.В.
Технологічний менеджмент раціонального використання земель для виробництва кормів

Коблянська І.І., Стоянець Н.В.
Стратегічне планування діяльності торговельного центру на основі KPI

Нестеренко С.С.
Дослідження конкурентоспроможності лісогосподарського комплексу України

Поліщук О.Ю., Поляк К.Ю.
Управління розвитком персоналу

Рудь В.П.
Ринок зеленних овочевих культур в Україні

Уланчук В.С., Жарун О.В.
Аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств з використанням економіко-математичних методів

Федотова Ю.В.
Аналіз ефективності експортної діяльності підприємства

II. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Мазаракі А.А., Антонюк К.Г.
Особливості формування показників інвестиційної привабливості туризму як сфери економіки

Кривов’язюк І.В., Бурбан О.В.
Формування механізму управління ринковою капіталізацією підприємства для досягнення цілей стратегії його інвестиційної діяльності

III. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Ходико Д.І.
Кластерний аналіз структури видатків бюджетів територіальних громад України в умовах бюджетного вирівнювання

ІНФОРМАЦІЯ