Випуск № 6, 2021

Титульна сторінка

Зміст

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Купінець Л.Є., Тютюнник Г.О.
Розвиток сучасного міста в контексті світових трендів

Музиченко Г.Г.
Експортні можливості для виробників українського аграрного сектору на ринку Китаю

ІI.НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Богуш Л.Г.
Соціальний захист працюючих в умовах пандемічних обмежень: порівняння досвіду

Danylenko-Kulchytska Viktoriya
Ways to reduce the negative impact of the world pandemic on Ukraine’s restaurant business

Плисенко Г.П.
Міжнародний досвід та кращі практики регулювання нестандартної зайнятості

Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О.
Напрями формування конкурентних переваг підприємств сфери послуг в умовах діджиталізації

Прицюк Л.А.
Програми лояльності українських банків: аналіз і перспективи розвитку

Сніщенко Р.Г.
Чинники впливу на транспортні перевезення в контексті економічної безпеки

ІІІ. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Матковський П.Є., Сас Л.С., Шеленко Д.І.
Розроблення інформаційної та обліково-аналітичної платформи для сільськогосподарських виробників і споживачів

Сегеда І.В.
Перспективи розвитку баз даних в умовах цифрової економіки

Штик Ю.В.
Облікова категорія «екосистемні послуги»: сутність та атрибути

ІНФОРМАЦІЯ