(On en) I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Мусіна А. А., Ісмаїлова Р. А.
Інвестиційний потенціал фінансових посередників у Казахстані

Радзявічюс М., Юренієнє В.
Радянська спадщина і розвиток туризму: приклад Литви

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Головань Л. О.
Метод розрахунку інтегральної конкурентоспроможності підприємства

Коверга С. В.
Аналіз впливу структурних дисбалансів на розвиток промислових підприємств: галузевий аспект

Матвєєв В. В.
Система понять, які характеризують конкурентний стан підприємства

Петренко В. А.
Аналіз показників діяльності підприємств з різною інноваційною активністю

Редзюк Є. В., Сльозко О. О.
Вплив ринку цінних паперів на споживчу поведінку населення України

Стасюк О. М.
Проблеми та перспективи розвитку галузі шахтного машинобудування

Федулова І. В.
Підтримка сільськогосподарських виробників

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Сидоренко П. О.
Безпека фондового ринку в системі фінансової безпеки держави

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Буковинська М. П.
Оцінка людського капіталу підприємства як необхідний чинник ефективності його роботи

Медведєв М. Г., Листопад В. В., Шоха В. П.
Два підходи до розв’язання економічних задач оптимізації з допомогою Microsoft Excel

Пріб К. А.
Формування системи управління змінами на підприємстві

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Єлісєєва Г. Ю.
Оцінка впливу розвитку зеленої економіки за допомогою дослідження процесів декаплінгу

Лозовська Н. М.
Вплив українських підприємств харчової галузі на довкілля