(On EN) I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Єрмошенко А. М.
Ініціативи з гендерно-орієнтованого бюджетування у Швейцарії

Сафонов Ю. М.
Адаптація міжнародного досвіду при реалізації антикризової монетарної політики України

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Матвєєв В. В.
Нефінансова звітність як складова управління соціальною відповідальністю підприємств виноробної галузі

Чайковська В. П.
Електронна комерція в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Вітряк Т. Б.
Методичні аспекти моделювання залежності рівня зайнятості від обсягів капітальних інвестицій

Федулова І. В.
Дослідження структурних змін ефективності використання капіталу

Шевченко Ю. А.
Формування інвестиційної поведінки ТНК у глобальному середовищі

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Гуткевич С.О., Пунчак Л.А.
Модель управління якістю продукції

Осецький В. Л., Татомир І. Л.
Організаційні форми міжуніверситетської співпраці у структурі вищої освіти