(On EN) I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Музиченко А. Г.
Сучасний стан міжнародного туризму в умовах глобалізації

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Веклич В. О.
Економічні особливості державної правової політики

Григорців М. В.
Система НАССР: принципи та переваги впровадження

Котков С. В.
Стохастичний факторний аналіз системи показників ефективності діяльності підприємств цукрової галузі

Тур О. В.
Формування поняття стратегія розвитку підприємства

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Антохов А. А.
Можливості інноваційного саморозвитку Карпатського регіону в експертних оцінках

Ковальова М. Л.
Інвестиції як необхідна умова розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Боковець В. В.
Корпоративні конфлікти при перерозподілі власності

Бурлуцька С.В.
Ентропійні характеристики механізмів пружної реакції соціально-економічної системи

Волошенко А. В.
Корупція: причини, наслідки та проблеми ефективної протидії

Ємцев В. І.
Ключові суперечності при впровадженні концепції соціальної відповідальності бізнес-структур в Україні

Корінько М. Д.
Аудиторський контроль праці

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Тарасенко І. О.
Методологічні аспекти екологічного менеджменту підприємств