Випуск № 1, 2020

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Баранов В.В.
Досвід розбудови інноваційного середовища південної Кореї: економічний аспект

Дядик Т.В., Загребельна І.Л.
Міжнародний маркетинг робочої сили

Урусова З.П.
Досвід країн світу з упровадження моделей корпоративної соціальної відповідальності підприємств

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Артем’єва О.О.
Впровадження стандарту рахунків IBAN як чинник інтеграції України у світовий простір

Бердар М.М.
Управління ресурсним забезпеченням підприємства у сучасних умовах

Дем'янчук М.А.
Процесний підхід до визначення засобів захисту активів телекомунікаційного підприємства внаслідок виникнення кіберінцидентів

Залуніна О.М.
Організація структури інформаційного поля у сфері побудови туристичної інфраструктури

Косіченко І.І.
Мегатренди сучасної еволюції консалтингового ринку

Лебєдєва Н.А.
Маркетингові дослідження як інструмент розроблення концепції інвестиційного проєкту

Лещук Г.В.
Оцінювання якості облікової інформації в системі процесно-структурованого менеджменту

Мельник В.М., Савастєєва О.М.
Ефект синергії в системі реалізації економічної та соціальної функцій держави в частині бюджетоутворення

Рудаченко О.О.
Формування основних напрямів щодо зниження соціальної напруженості в країні

Рябенька М.О., Мазуркевич І.О.
Управління персоналом у закладах готельно-ресторанного господарства

Смагло О.В.
Функціонування та реалізація фінансової політики

Смочко В.Ю.
Фінансові та соціальні аспекти функціонування системи пенсійного забезпечення на місцевому рівні

Хіміч О.В.
Методи діагностики економічної безпеки підприємства

Юдіна С.В., Нагорнюк Г.О.
Порівняння моделей оцінки кредитоспроможності домогосподарств

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
БірюкС.О.
Інформаційна компонента захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні: стратегічні перспективи

Величко В.А., Грицьков Є.В., Зубарєв Д.В.
Стейкхолдери будівельних підприємств: напрями та особливості взаємодії

Моргачов І.В.
Взаємозв’язок рівня розвитку електронного врядування на місцевому рівні та регіональних інноваційних процесів

Однорог М.А., Півторак М.В., Загороднюк О.В.
Інноваційні напрями взаємодії органів державної влади і регіональних структур у процесі модернізації аграрної політики

Ситник Н.С., Шушкова Ю.В., Парфенюк Є.І.
Аналіз рівня та тенденцій створення й упровадження сучасних технологій як передумови технологічної модернізації економіки України

Смик Р.Ю.
Інвестиції у аграрному секторі економіки України

Ткачук С.В., Стахурська С.А., Стахурський В.О.
Інновації в організації рітейл-сервісу як відповідь на вимоги розвитку ринку

Фрунза С.А.
Моніторинг державного регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку аграрних підприємств

Цимбалістова О.А.
Логістичне забезпечення авіаційних підрозділів МВС України

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Демиденко В.І.
Кількісна оцінка інтелектуального продукту (на прикладі спеціалізованого друкованого видання)

Дибач І.Л.
Організаційні аспекти реалізації влади у закладах вищої освіти

Панасюк В.М.
Інформатизація та цифровізація: тенденції та напрями розвитку в Україні

Ровенська В.В., Єланська Н.М.
Особливості управління конфліктними ситуаціями на вітчизняних підприємствах

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Шпакова Г.В.

Преідентифікація формування вартості сталого будівельного активу шляхом функціональної трансформації на основі рециклінгу

ІНФОРМАЦІЯ