I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Віткаускайте І.
Роль незалежного куратора у проведенні виставки сучасного мистецтва

Оніщенко І. Г.
Регіональна економічна інтеграція у межах Шанхайської організації співробітництва

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Єрмошенко А. М., Єрмошенко Л. В.
Система державного регулювання інтеграції страхового сектора з банківською системою

Кінаш І. П., Перевозова І. В.
Трансформаційні процеси української економіки в соціалізації розвитку

Чернелевський Л. М., Соломчук Л. М.
Корпорація як модель побудови ефективного бізнесу

Шелегеда Б. Г., Колобова В. В.
Концептуальні основи інтеграційного розвитку промислових підприємств

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Комарніцький І. О.
Визначення важелів управління інноваційним потенціалом соціо-економічної системи регіону

Шулаєва Ю. Є.
Електронні відходи: перспективи перетворення відходів у доходи

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Левченко В. О.
Оцінка ефективності логістичної системи аптечної мережі з використанням інтегрального підходу

Рейкін В. С.
Проблема покарання в економічній теорії правопорушень

Шелегеда Б. Г., Погоржельська Н. В.
Сутність та значення організаційної структури розвитку

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Габа М. І.
Вплив різноманітних факторів на розвиток і діяльність сільського зеленого туризму Карпат