Випуск № 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Довіле Баліцієне
Моделі управління культурною різноманітністю та інноваційністю організацій

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бутко Н.В., Радзіховська Ю.М.
Маркетинг в Україні: перспективи та проблеми розвитку

Грабар М.В., Кашка М.Ю., Іваниця С.М.
Сучасні перспективи розвитку «темного» туризму

Гуменюк А.В., Гарматюк О.В.
Формування маркетингової стратегії інтеграції овочевих підприємств

Гуткевич С.О., Шендерівська Л.П.
Основні напрями у видавничо-поліграфічному комплексі

Жосан Г.В., Кириченко Н.В.
Напрями вдосконалення мотивації трудової діяльності на підприємстві

Караєва Н.В., Варава І.А.
Контрольні карти Шухарта в державному управлінні економічною безпекою

Клепанчук О.І.
Інституційні пріоритети структурного трансформування енергетичного ринку України

Лагун А.І.
Сутність та економічна природа країно-регіональних моделей бенчмаркінгу з огляду визначення їхніх конкурентних факторів

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Екологічна компонента стратегії сталого розвитку готельного підприємства

Русан В.М.
Напрями вдосконалення державної аграрної політики в Україні

Сігаєва Т.Є.
Сучасні підходи до управління підприємством

Сорокун Ю.С.
Потенціал та перспективи розвитку траспортної галузі України

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Боднарюк І.Л.
Фінансова грамотність населення як складник соціально-економічного розвитку країни

Волкова Л.О.
Проблема впровадження моніторингу та оцінювання інноваційної активності за публічного управління суспільно-господарськими процесами

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Горященко Ю.Г.
Макросередовище сучасного інноваційного підприємництва України

Нікітенко К.С.
Взаємодія інтернет-підприємств зі споживачами товарів та послуг у сучасних умовах глобальних викликів

Самойленко А.О.
Структурування інтелектуального капіталу в мережевій економіці

IНФОРМАЦІЯ