Випуск № 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст

I. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Borzenko Olena, Hlazova Anna
The mundell-fleming model application in digital economy: case of Ukraine

Дубовіч І.А., Фомічева Т.Є., Петрецкі Н.-М.
Концептуальні засади розвитку екологічного туризму на території лісового фонду Українських Карпат відповідно до природних умов та ресурсів

Русан В.М.
Функціонування аграрного сектору в умовах війни

Хорошко О.В.
Корпоратизація державних лісогосподарських підприємств України як запорука сталого розвитку лісової галузі

II. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Габа М.І.
Інветиційні тенденції розвитку «SPA» та «welness» туризму

Сорока Б.Р.
Інформаційно-цифрові компоненти функціонування фінансового ринку

III. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Ємцев В.І., Слободянюк Н.М., Ємцева Г.Ф.
Внесок світового рибного господарства у рішення глобальної продовольчої проблеми

Манойленко О.В., День Цівень
Структура та складові механізму забезпечення корпоративної соціальної відповідальності акціонерного товариства

Пасінович І.І., Сич О.А.
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності банків в Україні в контексті сталого розвитку

Табенська О.І.
Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності

IV. ФІНАНСИ ТА ОБЛІК
Васюренко Л.В., Наголюк О.Є., Бережна Ю.Г.
Управлінські та облікові аспекти формування ресурсного потенціалу підприємства

Корінько М.Д.
Організація управлінського обліку в системі управління діяльністю підприємства

Краснова М.Є.
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення регулювання ринку похідних фінансових інструментів в Україні

Темчишина Ю.Л.
Податкове адміністрування і контроль в контексті забезпечення економічного розвитку суб’єктів господарської діяльності

ІНФОРМАЦІЯ