I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Ворошилова Г. О.
Проблеми та шляхи оптимізації міжнародного ринку туристичних послуг в Україні

Оніщенко І. Г.
Американо-європейське зовнішньополітичне партнерство

Пельо А. Б.
Особливості відмивання грошей в умовах віртуалізації світового фінансового ринку

Тараненко Г. Г.
Соціальний капітал: світові тенденції та перспективи розвитку в Україні

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Гончаров Ю. В.
Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку загального піднесення економічного рівня регіону

Драган А. Д.
Класифікація факторів м’ясопереробних виробництв, які визначають ціноутворення підприємств галузі

Резнікова О. С.
Перспективи розвитку металургійних підприємств України в умовах глобальної конкуренції

Сеперович Н. В.
Розвиток ринку продукції спиртової галузі в Україні

Шендерівська Л. П.
Розвиток підприємств видавничо-поліграфічної галузі

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Пєтухова О. М.
Формування інтелектуально-інформаційної моделі інноваційного процесу

Сльозко О. О., Вакуленко Є. В.
Нові тенденції ТНК як приклад розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Саричев В. І.
Методичні підходи до застосування кластерного аналізу при дослідженні соціально-економічних аспектів людського розвитку

Сльозко О. О., Кузнецова Н.В.
Світові ТНК: інвестування в інтелектуальну власність на прикладі IBM

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Габа М. І.
Значення бізнес-планування як основи розвитку сільського зеленого туризму