I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Сафонов Ю. М.
Міграційна політика та міграційні процеси в Україні

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Драган А. Д.
Інформаційне забезпечення формування цінової політики підприємств м’ясопереробної галузі

Завадських Г. М.
Передумови підвищення ефективності управління підприємствами АПК України

Котков С. В.
Економічні засади розвитку управління ефективніcтю діяльності підприємств цукрової промисловості

Пріб К. А.
Роль програм стабілізації та розвитку в ефективному управлінні цукробуряковим виробництвом

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Драган О. І.
Методологічні підходи до управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств

Захаркін О. О.
Теоретичні основи адаптації ESG-критерію в інноваційно-інвестиційну діяльність підприємств

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Александрова Г. М.
Проблеми фінансування освіти на місцевому рівні

Власова Г. В.
Інформаційні технології в структурі розвитку вітчизняної економіки та культури

Гуткевич С. О., Шендерівська Л. П.
Модель управління розвитком поліграфічних підприємств

Соломко А. С.
Особливості сучасного управлінського мислення. Інформація та комунікація у менеджменті

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Мостенська Т. Г.
Екологічні загрози при виробництві харчових продуктів