Випуск № 3, 2017

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Бригадир В.О.
Україна та Європейський Союз: соціально-економічна стратифікація за доходами населення

Загарій В.К.
Транснаціоналізація та її вплив на економіку України

Махортов Ю.О., Телічко Н.А.
Управління системою соціального захисту в Україні в умовах впливу сучасних міжнародних економічних відносин

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Косач І.А.
Оцінка передумов управління інтеграційними процесами в АПК на засадах державно-приватного партнерства з використанням кластерного аналізу

Лупак Р.Л.
Галузеві аспекти державної структурної політики імпортозаміщення в Україні

Марченко В.М., Плетньова Ю.К.
Проблеми використання стратегічного потенціалу підприємствами України (на прикладі аграрної галузі)

Попик М.М.
Теоретичні засади інтеграційних процесів у лісопромисловому комплексі

Халімон Т.М.
Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю підприємств

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Олефіренко О.М.
Методичний інструментарій оптимізації витрат на збут продукції інноваційно активних промислових підприємств України

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Годящев М.О.
Управління персоналом підприємства як фактор підвищення його ділової активності

Довганюк В.М.
Етапи оцінювання розвитку системи кредитної кооперації в Україні

Рибінцев В.О., Клопов І.О.
Форсайт як технологія реалізації стратегії розвитку економіки

Смутчак З.В.
Державне регулювання міграційних процесів на сільських територіях

Кузнєцова Г.О.
Розвиток відновлюваної енергетики на основі нанотехнологій: прогнозовані ефекти для регіональної економіки

ІНФОРМАЦІЯ