Випуск № 3, 2021

Титульна сторінка

Зміст

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Duginets Ganna, Busarieva Tetiana
Hybrid war as a new form of interstate confrontation

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бєлоусова Н.В.
Прогнозування розвитку міжнародного ринку туристичних послуг у післякоронавірусний період

Денищенко Л.В.
Умови та фактори ефективного використання коштів місцевих бюджетів під час реформи фінансової децентралізації

Князєва О.В., Мунтян І.В., Значек Р.Р.
Використання досліджень рекламного ринку для створення ефективної реклами

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Детермінанти попиту свідомого споживача на екологічні продукти харчування

Логвин М.М., Карпенко Н.М., Тараненко О.О.
Міжнародний та вітчизняний туризм в умовах пандемії: нові виклики та реальність

Овдієнко О.В.
«Зелені» інвестиції в об’єкти логістичної інфраструктури: теоретичні та практичні аспекти

Присяжнюк А.Ю.
Інструменти реалізації кластерної політики

Решетник Н.І., Шульпіна Н.В., Решетник О.А.
Панфляційні процеси як вияв кризових явищ в сучасній соціально-економічній реальності

Рудь В.П.
Галузь овочівництва в системі продовольчого ринку: особливості, тенденції, перспективи

Сидоренко Р.В.
Особливості організації облікового процесу в банківських установах України

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Євтухова С.М.
Стратегічні інвестиційні інструменти управління фінансовими активами підприємства

Нестеренко С.С.
Конкурентний розвиток національних економік країн та регіональних структур на засадах прямого інвестування цілей сталого розвитку

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Дядик Т.В., Загребельна І.Л., Світлична А.В.
Формування «колеса бренду» закладу вищої освіти та його просування на ринку освітніх послуг

Ткачук С.В., Стахурська С.А., Стахурський В.О.
Вплив діджиталізації та дистанційних комунікацій на стратегію маркетинг-міксу освітніх послуг

ІНФОРМАЦІЯ