Випуск № 3, 2022

Титульна сторінка

Зміст

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Virginija Jureniene, Rugile Navickaite
Contemporary art communication models

Кобзар О.М.
Досвід ЄС у застосуванні агроекологічних схем у сфері захисту біорізноманіття природоохоронних територій

Сич О.А., Козачук О.В.
Світовий досвід оподаткування банків

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Васюренко Л.В.
Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення формування фінансового результату

Круглова О.А., Олім В.О.
Корпоративне управління на засадах ціннісного підходуу

Ліганенко І.В., Боденчук С.В., Драгой А.І.
Методи розрахунку інтегральної оцінки ефективності функціонування підприємствау

Носирєв О.О.
Стратегічні механізми повоєнної розбудови промисловості: галузевий та регіональний контексту

Пінті А.В., Лапіна І.С.
Перспективи мінімізації рівня фінансових ризиків за рахунок імплементації фінансового контролінгу на підприємствіу

Шевченко І.О.
Аналіз українського ринку цифрової торгівлі: структрура, зміст, інсайти та топ-рейтигуу

Шуміло О.С., Євтушенко В.А., Шуть А.Д.
Особливості управління витратами підприємства під час здійснення зовнішньоекономічної діяльностіу

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Богуш Л.Г.
Професійна освіта як чинник пожвавлення соціально-економічного розвитку в умовах викликів глобалізації

Почерніна Н.В.
Використання технологій в економіці України: практичні аспекти теорії флуктуацій

Цвілий С.М., Жилко О.В., Зайцева В.М.
Територіальний брендинг в контексті інвестиційної привабливості вітчизняної туристичної дестинації

Чернега В.В.
Вплив податкової політики на інвестиційний клімат країни

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Співак С.І., Васюренко Л.В., Сухорученко М.А.
Сучасні тенденції цифровізації у фінансовому секторі

Грішнова О.А., Банніков П.О.
Організаційна культура як драйвер корпоративного волонтерства в Україні в умовах сучасних викликів

Котвицька Н.М.
Мотивації інновацій як основний вектор розвитку провідних країн світу

РЕКЛАМА

ІНФОРМАЦІЯ