I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Юренієнє В., Буровієнє А.
Міграція або переміщення народів / націй

Сарвитіте-Гаілінієнє М., Стреімікієнє Д.
Теоретичні основи міжнародної міграції

Янкаускайте Д.
Аналіз динаміки міжнародної міграції в Литві та Україні 1991-2014 рр.

Ковальова М. Л.
Особливості європейської регіональної стандартизації

Сльозко О. О., Глазова А. Б.
Позитивний досвід податкових амністій розвинутих країн для України

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Ємцев В.І.
Особливості формування конкурентоспроможності підприємств виноробної промисловості України

Пунчак Л. А.
Вдосконалення управління підприємством на основі функціонально-вартісного аналізу

Саєнко О. О.
Основні підходи до організації та інституційного забезпечення державної регіональної політики

Тур О. В.
Розробка і впровадження бюджетування в діяльність підприємств харчової промисловості

Федулова І. В.
Дослідження стану розвитку продовольчого ринку

Хмара М. П.
Формування ефективності управління розвитком підприємств харчової промисловості: міжнародний досвід

Цундер О. О.
Формування механізму управління конкурентоспроможністю послуг оператора телекомунікацій

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Кудріна О. Ю.
Роль інновацій у розміщенні продуктивних сил в регіонах України

Ткачук С. В., Стахурська С. А.
Роль інвестиційного маркетингу у ринковій діяльності підприємств та фірм

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Кобзєва К. В.
Особливості інтелектуального капіталу в умовах інноваційного розвитку підприємства

Фаринович І. В.
Формування моделі управління дебіторської заборгованості торгівельних підприємств на засадах факторингу

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Щербан О. Я.
Методологічні аспекти оцінювання економічної безпеки туристичного оператора