Випуск № 6, 2018

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Egle Dmukauskaite, Virignija Jurėnienė
Business development model in a creative hub

Rusne Jankunaite, Dovile Baleviciene
European capital of culture project success evaluation with critical success factors

Іванова Т.В.
Аналіз міжнародного досвіду соціально-відповідального інвестування

Парсяк В.Н., Жукова О.Ю.
Розробка стратегії експансії зовнішніх ринків невеликими підприємствами

Тютюник І.В., Котенко Н.В.
Світові практики побудови системи адміністрування податку на додану вартість

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Безродна С.М.
Сутність та атрибути поняття конкуренції та конкурентоспроможності підприємства

Голяш І.Д.
Аудит ефективності використання електронних бізнес-ресурсів підприємства

Дзюбановська Н.В., Гураль І.В.
Оцінка β- ТА σ-конвергенції розвитку регіонів України за показниками зовнішньої торгівлі

Зеркаль А.В.
Вплив комерційної свідомості на формування конкурентних переваг підприємства

Калачевська Л.І.
Сільськогосподарська кооперація у контексті інноваційного розвитку сільських територій в Україні

Коваленко-Марченкова Є.В., Кірнос О.В., Бородін М.О.
Теоретичні аспекти оцінки економічного стану підприємства

Колінько Н.І.
Таргет-костинг як перспективний метод інституційного забезпечення управління витратами виробництва

Кучмєєв О.О.
Особливості організації управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємствах

Ліщинський І.О.
Засадничі принципи стратегії полюсів зростання

Матковський П.Є.
Види, об’єкти та організаційно-правові форми господарювання сільськогосподарських підприємств

Онищук В.О., Ващук О.В.
Формування доходів населення та їх вплив на рівень життя

Руба О.П.
Удосконалення методики оцінки збалансованості інтересів учасників фармацевтичного підприємства

Рудая М.І.
Механізм трансфертного ціноутворення в операціях із офшорами в умовах глобалізації економіки

Хобта В.М., Панкова М.В.
Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства

Циганова О.С.
Забезпечення функціонування системи контролінгу промислового підприємства

Шелеметьєва Т.В.
SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу управління розвитком туризму в Україні

Юдіна М.І.
Вплив податкового навантаження на розвиток економічного потенціалу вітчизняних підприємств

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Апанасенко В.С.
Аналіз фінансування основного капіталу на різних економічних рівнях економіки

Кравчун А.С.
Методологія просторового аналізу інвестиційного ландшафту України

Нагорний Є.О.
Удосконалення системи моніторингу та контролю при реалізації проектів ДПП в Україні

Удовиченко С.М.
Правові засади здійснення трансферу технологій

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Бабяк Н.Д., Білоцька І.А.
Бізнес-середовище – корпоративні фінансові стратегії: проблеми синхронізації в Україні

Гуткевич С.О., Шендерівська Л.П.
Управління розвитком поліграфічних підприємств

Задорожнюк Н.О.
Застосування основ креативного менеджменту у мотивації ІТ-фахівців

Красноступ В.М.
Готовність машинобудівних підприємств до організаційних змін

Кузьменко О.В., Доценко Т.В., Гапонова О.О.
Економіко-математичне моделювання оцінювання фінансового стану позичальника в новітніх умовах господарювання

Станкевич І.В., Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е.
Розвиток сучасного енергоменеджменту: тарифоутворення у сфері надання послуг теплопостачання споживачам

Кузнєцова Г.О.
Основні параметри вітрового потоку, специфіка розрахунку ресурсу та економічної ефективності вітроенергетики в регіонах

Зрибнєва І.П.
Техніко-технологічна база формування нового технологічного укладу

Лондаренко Д.О.
Неоіндустріальні аспекти розвитку інноваційно-технологічної активності економіки регіону

ІНФОРМАЦІЯ