Випуск № 6, 2020

Титульна сторінка

Зміст

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Роговська-Іщук І.В., Михайлина Д.Г.
Трансформація світового біржового ринку деривативів в умовах фінансової нестабільності

Stoyanets Nataliya, Yuanyuan Xia, Jialong Shen
Popularization of preschool education in the context of rural human resources development

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Багорка М.О., Юрченко Н.І.
Маркетингові резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах

Дерлиця А.Ю.
Інституційний механізм суспільних фінансів і суспільний вибір

Джадан І.М.
Системний аналіз ризиків та загроз міжнародного, інвестиційного та екологічного складників промислово-технологічного розвитку на засадах маркетингу

Заюкова М.С.
Необхідність активізації інтеграційних процесів у розвитку підприємств регіону

Іванченко В.О.
Теоретико-методологічні основи оцінки економічної складової сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві

Кір’ян О.І., Шаровкіна М.О., Шигимага О.Р.
Вплив розвитку кадрового забезпечення на антикризовий розвиток організації

Коротун О.П.
Оцінювання стратегічних орієнтирів розвитку туристичної галузі країни в період економічної нестабільності

Круглова О.А., Кетова Т.Б.
Зовнішні чинники розвитку власних торгових марок підприємства торгівлі

Мілінчук О.В.
Еволюція формування показників для потреб вартісно-орієнтованого управління підприємством

Нестеренко С.С.
Формування стратегічних цілей соціально-економічного розвитку регіону з метою зростання рівня його конкурентоспроможності

Осипова Є.Л.
Механізм адаптивного реінжинірингу бізнес-процесів транспортних підприємств

Пахота Н.В.
Механізм адаптивного управління організаційною культурою підприємства

Пічкурова З.В.
Світова практика державної підтримки малого та середнього бізнесу в умовах пандемії COVID-19

Пляскіна А.І.
Вплив факторів зовнішнього середовища на стратегію розвитку підприємства

Рачинський О.В.
Аналіз факторів впливу на фінансову стійкість машинобудівних підприємств

Табенська О.І.
Функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі регіону

Tkachenko Victoriia
Disadvantages and ways of improving the economic mechanism of environmental management

Шиян Н.І., Гончарова К.І.
Аналіз динамічного ряду виробництва соняшнику в Україні

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Бабчинська О.І.
Складові елементи механізму управління розвитком персоналу інноваційно-активного підприємства

Згалат-Лозинська Л.О.
Особливості державного регулювання ринку праці в умовах інноваційного розвитку економіки

Крупка М.І., Урба С.І.
Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України

Тюріна М.М.
Основні засоби як інструмент управління фінансовими ризиками транспортних підприємств

Шилова Т.О.
Ризик-орієнтований підхід до визначення бізнес-процесів на основі реінжинірингу

Яремко Л.А., Яремко С.А.
Смарт-спеціалізація як практика стимулювання регіонального розвитку

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Бакурова А.В., Діденко А.В.
Інформаційна прозорість фінансово-ринкового стану приватних закладів освіти

Кліпкова О.І., Цебенко О.О.
Міжнародний трансфер технологій в аспекті комерціалізації об’єктів інтелектуальної діяльності

Фесун І.Ю.
Еволюція критеріїв визнання необоротних активів бюджетних установ

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Єкель Г.В.
Стратегія розвитку підприємства з виробництва екологобезпечної продукції

Іванчов П.В.
Аналіз чинників впливу на ефективність функціонування медичної системи в Україні

IНФОРМАЦІЯ