(On EN) I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Ковальський С.
Фінансування спільної аграрної політики Європейського Союзу

Пугачов М. І.
Міжнародна торгівля і конкурентоспроможність економіки

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Саблук П. Т.
Засади трансформаційних процесів в аграрній сфері

Бугріменко Р. М.
Проблеми інфраструктурного розвитку роздрібної торгівлі: зарубіжний досвід

Завізєна Н. С.
Сутність та особливості забезпечення конкурентоспроможності міста

Корж О. В.
Причини і наслідки поглиблення проблем зайнятості у сільськогосподарському виробництві

Матвєєв В. В.
Структурний аналіз забезпечення виноробних підприємств сировиною

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Гуткевич С. О.
Державне регулювання як фактор, що впливає на інвестування

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Буковинська М. П.
Формування мотивуючої оплати праці - соціальна відповідальність корпорацій

Ковальчук Т. Т., Лук’янов В. С.
Реальні доходи як соціальний фактор розвитку

Медведєв М. Г., Мулява О. М.
Математичне моделювання соціально-економічних систем з використанням диференційних рівнянь

Тараненко Г. Г.
Інтелектуалізація праці як чинник розвитку економіки