(On EN) I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Сльозко О. О.
Основні принципи моделювання фінансових ринків

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Калініна А. Г.
Оцінка конкурентоспроможності регіонів України

Устинов Р. Г.
Дослідження параметрів стійкого функціонування судноплавних компаній

Федулова І. В.
Ідентифікація ризиків як складова ризик-менеджменту

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Бутнік-Сіверський О. Б.
Майнові права інтелектуальної власності в сфері інтересів підприємництва

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Єрмошенко А. М.
Особливості розрахунку вартості та дохідності страхових компаній

Ковальова М. Л.
Особливості системи стандартизації та сертифікації в Україні

Корінько М. Д., Кушнір Є. О.
Судова економічна експертиза: вирішення питань щодо обґрунтування сплати податку на додану вартість

Ткачук С. В., Стахурська С. А.
Маркетинговий підхід до бізнесу парку розваг

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Габа М. І.
Особливості державного регулювання як основа розвитку сільського зеленого туризму