(On EN) I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Пугач І. Д.
Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Вовк С. М.
Моделювання універсальних принципів державно-приватного управління медичними організаціями

Пєтухова О. М., Росінська Я.В.
Розвиток міжнародного співробітництва у сфері агропромислового виробництва

Пунчак Л. А.
Формування якості продукції на основі розгортання функції якості

Сафонов Ю. М.
Національна економіка в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків

Шендерівська Л. П.
Дослідження розвитку поліграфічних підприємств

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Гуткевич С. О., Дунда С. П.
Інвестиційний процес в аграрній сфері

Павленко В. П., Щукін Б. М., Манцуров Д. І.
Методологічні засади оцінювання місця України на міжнародному ринку інвестицій

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Медведєв М. Г., Ніколаєва О. А., Фоменко К. А.
Економіко-математичне моделювання та прогнозування прибутку комерційного банку

Москаленко В. О.
Сучасні підходи до формування команди проекту

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Габа М. І.
Фактори впливу на розвиток та діяльність у сфері сільського зеленого туризму Карпат