(On EN) I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Ковальський С.
Вплив реформ спільної аграрної політики Євросоюзу на функціонування ринку зернових

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Гуткевич С. О.
Прибуток як основа ефективного управління розвитком підприємства

Кудренко Н. В.
Стан та перспективи розвитку борошномельно-круп’яної галузі України

Пріб К. А.
Формування стратегії розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі

Ралко О. С.
Дослідження виробництва та споживання вина в Україні

Федулова І. В., Болотіна І. М.
Методичні засади розвитку продовольчого ринку з використанням функцій попиту

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Корж Н. В.
Фінансовий капітал як структурна складова капіталу

Пєтухова О. М.
Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Конарівська О. Б.
Методика дослідження кон’юнктури ринку небанківських фінансових послуг

Корінько М. Д.
Аудиторський контроль грошових коштів

Соломко А. С.
Еволюція менеджменту: передумови виникнення та становлення

Шкабрій Н. О.
Класифікатор порушень договору купівлі-продажу як основа методики внутрішнього аудиту