(On EN) Випуск № 6, 2016

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Кислицина О.В.
Діаспори як наукова дефініція та соціальна реальність в умовах глобалізації

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Буринська О.І.
Особливості економічного складника сталого розвитку аграрного сектора України

Васильчишин О.Б.
Формалізація впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи

Венгерова О.В.
Сутність та роль внутрішнього маркетингу в процесі формування лояльності клієнтів

Горіна Г.О.
Ґенеза поняття та специфічні ознаки туристичних послуг як об’єкта ринкових відносин

Гудзь Ю.Ф.
Методологічні основи оцінювання економічного потенціалу переробного підприємства АПК

Зайцев О.В.
Монетарна інфляція та її зв’язок з індексом цін на продукцію сільського господарства

Занозовська О.Г.
Ефективність діяльності підприємства: управлінський аспект

Іличок Б.І.
Соціальна безпека України: тенденції та потенціал розвитку

Ільїна О.А.
Методичне забезпечення оцінювання кадрового потенціалу на підприємствах водного транспорту

Кононова І.В.
Концептуальні основи формування драйверів розвитку соціально-економічних систем

Рудь В.П.
Інституційне забезпечення розвитку органічного овочівництва

Сорговицька Я.Г.
Бюджетне регулювання в системі соціально-економічного розвитку регіонів України

Старух А.І.
Сутність поняття «розвиток підприємництва в державному секторі економіки»

Швіндіна Г.О.
Ідентифікація сутності стратегії організаційного розвитку

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ареф’єва О.В., Мягких І.М., Росумака Т.Г.
Власний капітал підприємства та проблеми його формування

Горбань В.Б.
Інноваційні підходи до формування системи управління енергоефективністю в містах України

Дєліні М.М.
Визначення соціального інвестування та соціально відповідального інвестування стосовно соціально-економічної відповідальності підприємства

Панкова Л.І., Потапенко Т.П.
Методичні аспекти оцінки ефективності інноваційного середовища як умова розвитку бізнес-інкубації

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Андрющенко І.Є.
Оцінювання живучості машинобудівних підприємств

Волошина С.В., Скубіліна А.В.
Понятійний базис категорії «людський капітал»

Дериколенко О.М.
Концептуальні основи венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств

Добренко О.О.
Механізми і важелі державного регулювання процесів трудової міграції

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Коростова І.О.
Екологічний маркетинг на промисловому підприємстві

Фаріон Л.В.
Соціально-екологічний складник сталого розвитку сільських територій: стратегічний аналіз