I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Віткаускайте І.
Моделі галузей культури: датська та литовська кіноіндустрії

Міненко М. А.
Принципи побудови первинних товариств Німеччини

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Котков С. В.
Актуальні питання управління ефективністю діяльності підприємств цукрової промисловості України

Матвєєв В. В.
Шляхи підвищення конкурентного потенціалу виноробних підприємств України

Соломчук Л. М.
Агропромислова інтеграція – як фактор підвищення ефективності функціонування підприємств м᾿ясопродуктового підкомплексу

Тараненко Г. Г.
Сучасні підходи до державного регулювання продовольчої політики

Шендерівська Л. П.
Основні напрями розвитку підприємств поліграфічної галузі

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Веклич В. О.
Теоретичні основи правового регулювання інвестиційної діяльності в харчовій промисловості

Гуткевич С. О., Завадських Г. М.
Інвестиційна стратегія аграрного сектору

Пріб К. А.
Інвестиційна складова управління розвитком підприємства

Якимчук Т. В.
Методичний підхід до оцінки готовності підприємства до реалізації інвестиційної стратегії

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Сидоренко П. О.
Вплив науково-технічного прогресу на розвиток ринку праці