Випуск № 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Чернега В.В.
Фінансове забезпечення закладів вищої освіти: зарубіжний досвід

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Гоменюк М.О., Загороднюк О.В., Длугоборська Л.В.

Лідерство: суть, принципи, моделі та значення в управлінській діяльності

Каїра Л.Г.
Продовольча безпека: оцінка сучасного стану

Литвин О.В.
Сучасні тенденції управління туристичною діяльністю в Україні

Нагара М.Б.
Трансформація бізнес-моделі підприємства: екосистемний аспект 

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Войтко С.В., Юрчишин О.Я.
Розвиток інноваційної діяльності у ХХІ столітті у зрізі патентної активності та витрат на R&D

Домбровська С.О., Лапіна І.С., Добриніна Л.В.
Основні підходи до розробки корпоративної стратегії інвестиційної діяльності підприємства

Корнієнко О.П.
Інвестування інтелектуального капіталу в інноваційний розвиток підприємства

Шевченко І.О., Імнадзе І.Н.
Застосування управлінських та маркетингових інноваційних технологій для забезпечення розвитку цифрової торгівлі на глобальних ринках

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Євтушенко Н.О.
Планування як ефективний інструмент управління підприємством в умовах невизначеності та ризику

Кузьмінова О.В., Ільїн Д.М.
Щодо визначення поняття та ролі інформаційних ресурсів в управлінні підприємством 

Яценко В.В.
Соціальна відповідальність грантової студентської діяльності

Манн Р.В., Ільченко Н.В.
Вплив основних світових соціально-економічних тенденцій на стратегічний розвиток освітньої сфери

Ананьєва Ю.В.
Напрями адаптації вітчизняних підприємств до змінних фінансових умов

Клюс Ю.І., Фоменко Д.В.
Характеристика методів управління інноваціями на підприємствах регіону задля забезпечення їх економічної стійкості

РЕКЛАМА