I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Оніщенко І. Г.
Сучасна геоекономічна стратегія КНР

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Буковинська М. П.
Процес переходу України до соціального розвитку

Оніщенко В. В.
Кластери в системі управління регіоном

Суворкіна О. О.
Значення регіонального розвитку для національної економіки

Устинов Р. Г.
Напрями фінансування регіональної інфраструктури як механізм державного регулювання економікою

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Білик В. В.
Роль і місце інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки

Кравченко А. В.
Інноваційні методи управління транспортною інфраструктурою

Марков А. Р.
Інноваційні аспекти розвитку Інтернет-сегменту економіки

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Драган О. І.
Сучасний стан соціально-культурної сфери України

Рейкін В. С.
Методи оцінки обсягів тіньової економіки: балансовий підхід

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Габа М. І.

Сільський зелений туризм – перспективний вид туризму для реформування економіки України