Випуск № 5, 2020

Титульна сторінка

Зміст

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Карпюк К.І.
Інституціоналізації глобального фінансового простору як тренд глобального економічного розвитку

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бабіна Н.І., Леміш К.М., Токаренко О.І.
Віртуалізація діяльності підприємств туристичної та готельної сфери

Даценко Г.В.
Нормативне регулювання системи державного фінансового контролю в Україні: основні проблеми та напрями модернізації

Денисенко В.О., Очеретнюк Є.В.
Значення державних програм в розвитку біопаливних ринків

Дідух С.М.
Огляд існуючих концепцій інклюзивного розвитку економічних систем

Дуга В.О.
Репутаційний менеджмент як основа благополуччя агротуристичного бізнесу

Єгорова-Гудкова Т.І., Кригін Д.С.
Система економічної безпеки держави: контур операціональної замкнутості та інструменти його аналізу

Зварич І.Т., Зварич О.І.
Ключові моделеутворюючі чинники управління економічним розвитком регіону

Кузик С.П., Борсук Ю.В.
Формування приміських залізничних перевезень у західному регіоні України

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
Вибір у контексті стратегічного розвитку сучасного підприємства

Сеник О.І.
Фінансово-правове регулювання криптовалют

Сотченко Є.В.
Smart payment як альтернавтива стандартним технологіям розрахунку

Супрун С.Д., Давидюк Л.П.
Концепція аутсорсингу в системі управління міжнародними бізнес-процесами підприємств

Ткачук С.В., Стахурська С.А., Стахурський В.О.
Маркетингові підходи до формування конкурентоспроможної пропозиції клієнтам у сфері ритейл-послуг

Шестерняк М.М.
Глобалізаційні процеси як фактор впливу на систему обліку в Україні

Якимова Н.С.
Інституційне забезпечення регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Гришкевич О.М.
Сучасні форми впровадження публічних інвестицій в умовах секторальної стимуляції економічного відновлення

Зацаринін С.А.
Особливості формування збутової стратегії інноваційної продукції

Зомчак Л.М., Вдовин М.Л.
Прогнозування успішності банківського маркетингу методами логістичної регресії

Корінько М.Д., Юдін А.І.
Методологічні засади бухгалтерського обліку власного капіталу за міжнародними стандартами

Куцик П.О., Бутко Б.О.
Концептуальні засади удосконалення механізму комерціалізації високотехнологічної продукції

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Винничук Р.О., Любомудрова Н.П., Задорожна О.Б.
Емоційний інтелект: моделі трактування та значення для управління персоналом організації

Терлецька В.О.
Оцінювання розвитку венчурних структур

Товмасян В.Р., Єрешко Ю.О.
Організаційно-економічні засади модернізації фінансової політики підприємства

Точиліна Ю.Ю.
Роль держави у формуванні та розвитку людського капіталу

Чалюк Ю.О.
Детермінанти цифровізації економіки та суспільства

Білах І. Б.
Властивості економічної безпеки у видавничій галузі з позиції системного підходу

Зрибнєва І.П.
Вироблення рішень щодо формування конкурентного потенціалу суб'єктів інноваційного підприємництва

ІНФОРМАЦІЯ