Випуск № 6, 2017

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Васюк Є.А.
Корпоративне оподаткування в системі детермінант трансфертної політики ТНК

Волошанська А.В.
Аналіз впливу деіндустріалізації в період фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на економічні процеси сьогодення

Самсонова Л.В.
Сучасний стан розвитку контрактних відносин у системі міжнародної виробничо-збутової кооперації

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Абасов В.А.
Організація аудиту ефективності витрат державного бюджету в енергетичній галузі

Бабій І.В.
Застосування методів математичного моделювання у прогнозуванні зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств

Васильців Т.Г., Рудковський О.В., Лупак Р.Л.
Інституціональні та структурні аспекти формування системи державного управління процесами імпортозаміщення

Деренько О.О.
Удосконалення інструментів регулювання ринку продукції аквакультури

Дєліні М.М.
Соціальна звітність в оцінці соціально-економічної відповідальності підприємництва

Домбровська С.О.
Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства

Квасній З.В., Квасній О.Р.
Ефективна маркетингова стратегія та її роль у бізнес-розвитку підприємства

Кобець Д.Л.
Маркетингові рішення у стратегічному управлінні підприємством

Кустріч Л.О.
Особливості забезпечення ресурсного потенціалу підприємств сільськогосподарської сфери за сучасних реалій економіки

Ляхович Г.І.
Аутсорсинг в бухгалтерському обліку з позиції теорії транзакційних витрат

Маршук Л.М.
Розробка організаційно-економічного механізму формування і використання ресурсно-фінансового потенціалу підприємства

Носирєв О.О.
Екзогенні фактори впливу на стратегічні орієнтири розвитку промислових підприємств

Піщик О.В.
Методи та принципи підвищення забезпечення житлом населення на державному рівні

Поліщук Н.В.
Кредитування сільського господарства як пріоритетна складова розвитку економіки України

Проскуріна М.О.
Значення просторових факторів в розвитку культурних індустрій

Разборська О.О., Єфремова О.С.
Шляхи реалізації державної підтримки вітчизняного малого підприємництва у європейському векторі розвитку України

Рейкін В.С.
Вплив податкової детермінанти на тінізацію національної економіки

Семенюк І.Ю.
Факторно-критеріальні аспекти адаптації зовнішньоекономічної діяльності підприємств до умов євроінтеграції

Сімків Л.Є.
Напрями вдосконалення процесу формування і реалізації національних проектів

Суска А.А.
Обґрунтування ринково-екологічної трансформації інституціонального середовища лісового сектору економіки

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Гинда C.М.
Особливості інвестиційної привабливості інтелектуальної капіталізації економіки України

Калачевська Л.І.
Багатофункціональність сільських територій як фактор інноваційного розвитку

Крет І.З., Петрушка Т.О.
Інвестиційно-інноваційні механізми забезпечення конкурентоспроможності підприємств

Рудой В.М.
Вплив глобалізації на розвиток інвестиційної діяльності в Україні

Смик Р.Ю.
Еволюційний підхід щодо визначення економічної категорії інвестицій

Стеценко Б.С.
Банки в сучасній моделі фінансової інфраструктури в Україні

Суворкіна О.О.
Роль приватизації для розвитку інфраструктури

Устинов Р.Г.
Сучасні підходи в управлінні транспортною інфраструктурою

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Залужний А.Л.
Потреби в контексті економічних підходів: від марксизму до інституалізму

Лаптєв В.І.
Діалектика розвитку підходів управління людськими ресурсами

Мандра В.В.
Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту

Скрипник М.І., Григоревська О.О., Вигівська І.М.
Мирова угода як засіб відновлення платоспроможності боржника: обліково-економічний та правовий аспекти реалізації

Ходаківський Є.І., Плотнікова М.Ф., Мосієнко О.В.
Гештальти гудвілу в корпоративному управлінні підприємств

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Андрощук І.В., Бондарчук Л.Ф., Дубинчук Л.І.
Впровадження інвестиційних проектів та програм як важлива складова розвитку регіональної економіки волинської області