I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Гужва І. Ю.
Державне регулювання платіжним балансом в системі зовнішньоторговельної політики України

Пугачов В. М., Пугачова К. М.
Розвиток зовнішньої торгівлі в умовах митних обмежень

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Драган А. Д.
Системний підхід до формування цінової політики підприємства м’ясопереробної галузі

Сас О. О., Сас І. С.
Економічна концентрація та структури управління в агропромислових формуваннях України

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Пєтухова О. М.
Інвестиційне забезпечення розвитку молокопереробних підприємств

Пріб К. А.
Індикатори відтворення основних засобів у сільськогосподарських підприємствах

Ткаченко Ю. В.
Поняття капіталізації активів території

Ткачук С. В., Стахурська С. А.
Інноваційні маркетингові підходи в сфері гостинності

Шевченко Ю. А.
Сутність міжнародного інвестування ТНК

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Андрієнко В. М., Кобко Р. В.
Роль страхування у мінімізації впливу загроз на економічну безпеку суб'єктів господарської діяльності

Гончарова К. Г.
Особливості оцінки рівня ділової репутації топ-менеджменту банку в банківських установах України, як складової економічної безпеки банку

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Гільорме Т. В.
Формування механізму просування енергозберігаючих технологій на засадах концепції стейкхолдерів