Випуск № 1, 2017

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Петрашко Л.П.
Дослідження етичних аспектів відповідальності європейських та українських компаній

Сейткасимов Г.С., Мусіна А.А.
Конкуренція – рушійна сила ринку

Федосєєва Г.С.
Світовий ринок сільськогосподарської продукції: теоретичний та практичний аспекти розвитку

Цибуляк А.Г.
Фінансовий інструментарій забезпечення міжнародної торговельно-екологічної взаємодії

Швець А.І.
Включення українського ринку інформаційно-комунікаційних технологій у європейський цифровий простір

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бергер А.Д.
Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України

Васильців Т.Г., Городня Т.А., Лупак Р.Л.
Економічні аспекти диверсифікації підприємства з використанням інноваційних інвестицій

Дуда Г.Б.
Ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області

Желуденко К.В.
Сутність та фактори конкурентоспроможності продукції підприємств України

Капканець В.С.
Графічна інтерпретація оцінки рівня фінансово-економічного потенціалу підприємств залізорудної галузі

Коваленко-Марченкова Є.В.
Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі

Криницька О.О.
Теоретико-концептуальний базис ринку земель як основа продовольчої безпеки держави

Проданова Л.В., Котляревський О.В.
Дослідження мотиваційного механізму підприємницької діяльності як умови ефективного інкубування бізнесу в національній економіці

Янковий В.О.
Моделювання динаміки реалізованої продукції підприємства на базі виробничих функцій

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Бояринова К.О.
Економічне функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку промислового підприємства: сутнісно-змістовна характеристика

Чуницька І.І.
Концептуальні засади забезпечення реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку

Шедяков В.Є.
Моральний фундамент інноваційно-інтелектуальної економіки – необхідність її творчого характеру

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Богашко О.Л.
Методологічні підходи до оцінки інтелектуального та людського капіталів

Загірняк Д.М.
Професійно-кваліфікаційні аспекти прагматизму поведінки споживачів послуг вищої освіти

Лисак В.Ю., Комарніцька О.М.
Методичні підходи до оцінки трудового потенціалу підприємства

Халоал Ф.А.
Методичні аспекти обліку витрат на підготовку кадрів військовослужбовців у бюджетних установах в площині законодавчо-нормативних змін

V. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Невесенко А.В.
Методичні засади сталого розвитку сільського господарства з урахуванням екологічних викликів

Пітюлич М.М.
Методичні підходи до оцінки потенціалу розвитку гірських територій

ІНФОРМАЦІЯ