Випуск № 5, 2018

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Конохов С.В.
Роль національних економік у структурі глобальної продовольчої проблематики

Шлапак А.В.
Національна валюта США як компонент глобального конкурентного лідерства в умовах глобалізації

Шупрудько Н.В.
Вплив фіскальних інструментів на індикатори економічної безпеки держави

ІІ. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Васюренко Л.В.
Аналіз впливу чинників на державне регулювання організації оплати праці

Галайко А.М.
Фінансова підтримка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Герасимчук З.В., Свида І.В.
Нарощення потенціалу для стійкого стрибка регіону у високотехнологічному середовищі

Гирич С.В., Лояніч Г.С.
Сучасні погляди на споживні переваги та проблеми безпеки рослинних олій

Голубкова І.А.
Закономірності сталого розвитку морської круїзної індустрії

Дікань Л.В., Шевченко І.О.
Розвиток механізму розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм

Журавльова Ю.О.
Європейський досвід фінансування освіти: вимір для України

Занозовська О.Г.
Вплив чинників на діяльність підприємств

Каличева Н.Є.
Вплив державного управління на ефективний розвиток залізничного транспорту

Компанець К.А., Навродська Т.А., Мороз К.О.
Роль інтернет-технологій у розвитку підприємства сфери послуг

Мардус Н.Ю.
Оцінка впливу економічного та політичного чинників на розвиток внутрішнього ринку товарів

Погребняк Л.П.
Аналітичне забезпечення стратегічного управління ресурсами аграрних підприємств

Різва Л.А.
Обґрунтування та узагальнення теорій циклічності розвитку ринку нерухомості

Сидорчук А.А.
Розвиток державного соціального страхування в Україні

Урба С.І., Червона О.Ю.
Аналіз структурних змін в аграрному секторі економіки України

Устинов Р.Г.
Формування моделі управління культурою підприємства

ІІІ. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Жихор О.Б., Самойленко І.О.
Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті енергоефективної моделі економіки країни

Мамонов К.А., Величко В.А., Аболхасанзад Алиреза
Розроблення інтегрального підходу до оцінки інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств

Нікитенко Д.В.
Детінізація економіки як чинник зростання реальних інвестицій

Огородник В.В.
Аналіз кредитного портфеля банків із державною участю в Україні

Оніщенко В.В.
Механізм ухвалення рішення на основі концепції безперервного навчання

ІV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Воронюк Т.А.
Корпоративна соціальна відповідальність кавового бізнесу як складник його конкурентоспроможності (на прикладі корпорації Starbucks)

Гречаник Н.Ю.
Інтернет-маркетинг як метод ведення бізнесу в умовах глобалізації

Манько Н.Ф.
Інформаційне забезпечення проміжних висновків аудитора у процесі виконання завдання з аудиту

Моргачов І.В.
Проблеми і перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні

Чирва О.Г., Богашко О.Л.
Мережа знань як особлива форма партнерства організацій в умовах спільного використання інтелектуальних активів

Шедяков В.Є.
Науково-інтелектуальний потенціал у складі суспільного багатства

Шуляр Р.В.
Забезпечення та підтримка гнучкості та адаптивності систем управління якістю бізнес-процесів підприємств

ІНФОРМАЦІЯ