Випуск № 5, 2021

Титульна сторінка

Зміст

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Петько С.М.
Масштаби та організаційні виміри діяльності південнокорейських корпорацій в умовах їх цифрової трансформації

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Вареник І.В., Новикова І.В., Мануйлович Ю.М.
Інструментальне забезпечення макроекономічного рахівництва

Пригара О.В., Грабар М.В.
Екологізація туризму як умова сталого розвитку

Заставнюк Л.І., Котис Н.В., Чикало І.В.
Брендинг територій як сучасна комунікаційна технологія публічного управління

Іваненко В.Ф., Іваненко Ф.В.
Технологічний менеджмент та енергоефективність аграрного виробництва

Квак М.В.
Збалансовано-інклюзивний розвиток економіки держави

Антонюк М.В., Крупельницька І.Г.
Особливості обліку та аудиту виробничих запасів

Лизак М.П.
Ідентифікація структурно-галузевих особливостей формування фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств

Соколова О.М.
Аналіз інституційного забезпечення структурної трансформації економіки України

Шпаков А.В.
Трансформація стратегії діяльності підприємства в передумовах економічного зростання

Ягельська К.Ю., Красько В.М.
Методичний підхід до оцінювання впливу суб’єктів корпоративного контролю на діяльність акціонерних товариств

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Нагорний Є.І., Березова С.М.
Оцінка економічної ефективності від впровадження механізму маркетингового тестування ринкових перспектив товарних інновацій в практичну діяльність промислового підприємства

Петрова І.П.
Інноваційний ландшафт як форма публічно-приватного партнерства

Терещенко С.І., В’юненко О.Б.
Інноваційні підходи до мотивації персоналу аграрних підприємств в умовах цифровізації

VI. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Іщенко А.В., Олефіренко В.В.
Переваги та виклики впровадження технологій «інтернет речей» в міжнародному бізнесі

Линдюк А.О.
Маркетинг територіальних громад як інструмент їх розвитку

Подзігун С.М., Пачева Н.О.
HR-менеджмент в умовах пандемії COVID-2019: нові виклики та можливості

Шараєнко О.А.
Вплив людського капіталу на економічне зростання та розвиток підприємств

ІНФОРМАЦІЯ