Випуск № 5, 2017

I. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Засенко О.Ю.
Стратегічні пріоритети розвитку світового ринку електронної комерції

Клепанчук О.Ю.
Міжнародний досвід фінансування дошкільних і шкільних закладів як запорука майбутнього та перспективи його впровадження в Україні

Ковбаса В.А.
Комплементарні валютні системи та криптовалюти: класифікація та аналіз доцільності використання

Пригара О.Ю., Журило В.В.
Конструювання економічної категорії «міжнародне позиціонування товару» та механізм розробки стратегії позиціонування на міжнародному ринку

Рябченко К.М.
Вплив фаз великих економічних циклів на продовольчий ринок України

Сухоставець А.І.
Вплив глобальних процесів на соціальний капітал аграрної сфери

II. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бабій І.В.

Стратегічні моделі та методи управління зовнішньоекономічної діяльності підприємств за умов СОТ

Желізко О.О.
Державне регулювання інституціональних змін як одна з головних детермінант системи економічної безпеки підприємництва

Забалдіна Ю.Б., Тараненко А.П.
Формування івентивного портфеля туристичних дестинацій

Овчиннікова В.О.
Трансформація теорії стратегічного управління розвитком залізничного транспорту

Петренко Н.О.
Соціально-економічне прогнозування та оцінка маркетингового потенціалу аграрної сфери регіонів України

Рудень В.В.
Про ризики в законодавчому запровадженні в Україні економічного механізму оплати наданих медичних послуг населенню «гроші ходять за пацієнтом» та шляхи їх мінімізації на рівні сільських об’єднаних територіальних громад

Сіренко С.О., Мережко Н.В., Тернова А.С.
Особливості діяльності підприємств сфери послуг в ринковому середовищі України

Чакалова К.О.
Характеристика організаційного середовища внутрішнього ринку праці на прикладі українських фармацевтичних компаній

III. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Каленська В.П.

Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств радіаційно забруднених територій: проблеми та шляхи оптимізації

Лещук Г.В.
Просторова асиметрія інвестиційних процесів у розвитку інфраструктури регіонів України

Рубанов П.М.
Альтернативне онлайн-фінансування для малого підприємництва: крос-країновий аналіз

Сержанов В.В.
Оцінювання результативності інвестиційної політики держави

IV. БІЗНЕС ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Гудзь Ю.Ф.

Проблеми управління економічною стійкістю підприємств борошномельно-круп’яної галузі

Данчевська І.Р.
Перспективи розвитку державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів

Кармазінова В.Д.
Маркетингова комунікаційна політика маркетингових дослідних агентств

Коваленко Д.С.
Дослідження конкурентоспроможності готельного продукту на основі оцінки синергетичних взаємозв’язків процесів його формування

Череп А.В., Урусова З.П.
Автоматизація ОСББ як інструмент управління житлово-комунальним господарством в Україні

Шедяков В.Є.
Акцентування інтелектоємної творчості – умова формування економіки, заснованої на знаннях

Янковець Т.М.
Управління ефективністю підприємницької діяльності підприємств з виробництва одягу в сучасних умовах

ІНФОРМАЦІЯ